Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
  ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
  • Дата на раждане : 08/12/1962 с. Иваново, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: dobrin.danev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  зам.-председател 19/06/2013 - 16/07/2014
  КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  председател 16/07/2014 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Пакистан
  зам.-председател 24/01/2014 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  05/07/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно национални доплащания в сектор "Животновъдство" за 2013 г.
  Отговорено в зала на 05/07/2013.
  19/07/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно конфликт на интереси в Селскостопанската академия.
  Писмен отговор на 19/07/2013.
  04/04/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно отнето право на ползване на 1206,248 дка обработваема земя от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе.
  Отговорено в зала на 04/04/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно броя на работещите екарисажи в страната, разходите за дейности по обезвреждане на СЖП и напредъка по изграждане на нов модерен екарисаж в гр. Угърчин, Ловешка област към 30.03.2014 г..
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС