Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
  ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
  • Дата на раждане : 08/10/1969 Бургас, България
  • Професия: експерт по европроекти;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ivelina.vasileva@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Естония
  председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  12/07/2013
  Питане към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно изнесена в публичното пространство информация, че настоящият министър на инвестиционното проектиране Иван Данов неправомерно е получавал помощи за безработни от френската социална система.
  Писмен отговор на 12/07/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно наказателни процедури в областта на околната среда.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  11/10/2013
  Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политики за опазване правата на гражданите и създаване на демократични условия за работа на медиите.
  Отговорено в зала на 11/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно информация за изпълнението на предварителните условности.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно финансиране на Министерството на околната среда и водите.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно информация за МОСВ за минал период.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно националната приоритетна рамка за действие за защитените зони от мрежата Натура 2000.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  25/10/2013
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно изпълнение на мярка от Плана за действие за минимизиране на риска от загуба на средства и ускоряване на усвояемостта по оперативните програми, съ-финансирани със средства от СКФ на ЕС през периода 2007-2013 г..
  Писмен отговор на 25/10/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно проверки, извършвани от подвижните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно функциониране на лабораторната база на Министерство на околната среда и водите.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  25/10/2013
  Питане към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно оценка за свършеното по програмиране и управление на оперативните програми.
  Отговорено в зала на 25/10/2013.
  29/10/2013
  Питане към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на канализации в "малките селища".
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  01/11/2013
  Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подкрепа на необлагодетелствани, погранични, планински и полупланински райони.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно мерки, предприети от Министерство на земеделието и храните във връзка с избиването на домашни животни след констатирано огнище на болестта шарка.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно водоснабдяването на гр. Омуртаг.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно водоснабдяването на гр. Омуртаг.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно напредък на водните проекти в черноморските общини.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  15/11/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно третиране на ДДС по отношение на водните проекти.
  Писмен отговор на 15/11/2013.
  15/11/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно обществения съвет към Министерство на околната среда и водите.
  Писмен отговор на 15/11/2013.
  22/11/2013
  Питане към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно прилагане на интегрирания териториален подход.
  Отговорено в зала на 22/11/2013.
  15/11/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно информация за анализи на изпълнението на ОПОС.
  Писмен отговор на 15/11/2013.
  29/11/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно заграждения около сградата на Народното събрание на Република България.
  Отговорено в зала на 29/11/2013.
  29/11/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно информация за присвояване на 12 000 евро от заместник-министъра на вътрешните работи Васил Маринов.
  Отговорено в зала на 29/11/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно информация за инфраструктурните проекти.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно информация за инфраструктурните проекти.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно информация за инфраструктурните проекти.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката по децентрализация на държавните органи и институции в Република България.
  Отговорено в зала на 13/12/2013.
  17/01/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно приходи от търговията на квоти с емисии на парникови газове.
  Писмен отговор на 17/01/2014.
  20/12/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно коментари на Европейската комисия по проекта на ОП "Околна среда 2014 - 2020".
  Писмен отговор на 20/12/2013.
  28/03/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на решение на Народното събрание.
  Отговорено в зала на 28/03/2014.
  17/01/2014
  Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно изпълнение на решение на Народното събрание.
  Писмен отговор на 17/01/2014.
  17/01/2014
  Питане към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно политиката за комуникация с европейските контролни органи.
  Отговорено в зала на 17/01/2014.
  17/01/2014
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно информация за процедурата за избиране на "Европейска столица на културата".
  Писмен отговор на 17/01/2014.
  17/01/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно информация за проведени конкурси.
  Писмен отговор на 17/01/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно изнесена информация от медиите за неправомерни действия през 2008 г. на началника на кабинета на министъра на вътрешните работи Георги Великов, в качеството му на служител на Държавна агенция "Национална сигурност".
  Отговорено в зала на 07/02/2014.
  21/03/2014
  Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас.
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно проведен пърни етап от конкурса за избор на "Европейска столица на културата".
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  30/05/2014
  Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно политика за стимулиране на растежа в общините на територията на Странджа планина.
  Отговорено в зала на 30/05/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно брегоукрепване и изграждане на буна на централен плаж - Царево.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  28/03/2014
  Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас.
  Отговорено в зала на 28/03/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно "Програма за управление на речните басейни" и "Програма за управление на отпадъците", подкрепени от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно приходи от търговията на квоти с емисии на парникови газове.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  21/03/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно рушаща се и опасна сграда, собственост на Министерството на правосъдието, в центъра на град Бургас.
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно преструктуриране на органите, отговорни за управлението на ОПОС.
  Писмен отговор на 14/03/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно информация за изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013".
  Писмен отговор на 14/03/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно освобождаване на 150 служители на "Бургаски корабостроителници" АД и закриването на отрасъл, с традиции на територията на Бургаска област.
  Отговорено в зала на 14/03/2014.
  21/03/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно назначението на изпълняващ длъжността директор на природен парк "Българка".
  Писмен отговор на 21/03/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно изпълнение през 2014 г. на европейските програми от програмен период 2007 - 2013.
  Писмен отговор на 28/03/2014.
  25/07/2014
  Питане към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно политиката на правителството на Република България по нерешените имуществени въпроси между РБългария и РТурция, касаещи имотите на наследниците на бежанците от Източна Тракия.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  11/04/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно предоставяне на информация по одит на изпълнението.
  Писмен отговор на 11/04/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно кореспонденция с Европейската комисия.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно риск от загуба на средства през 2014 г. по европейските програми от програмен период 2007-2013.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  11/04/2014
  Питане към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно стартиране на програмен период 2014-2020.
  Отговорено в зала на 11/04/2014.
  13/06/2014
  Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Бургас.
  Отговорено в зала на 13/06/2014.
  21/03/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно предприемане на действия за облекчаване на хората с увреждания.
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно постановление на Министерски съвет номер 4 от 16.01.2014 г.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  06/06/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно предоставяне на информация за Публичната инвестиционна програма.
  Писмен отговор на 06/06/2014.
  11/07/2014
  Питане към Петър Чобанов, Министър на финансите относно изпълнение и контрол на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".
  Отговорено в зала на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно информация за наложени финансови корекции.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно щатно и поименно разписание на ГД "Главна дирекция" Оперативна програма "Околна среда".
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно писмо до Европейската комисия относно предприети корективни мерки.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  13/06/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно анализ на финансовите корекции по оперативните програми на Европейския съюз.
  Писмен отговор на 13/06/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно реализация на проекти, одобрени за финансиране от Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.
  Отговорено в зала на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно достъп до Южното Черноморие.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС