Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
    Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
    КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
    КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
    • Дата на раждане : 29/04/1971 София, България
    • Професия: икономист;
    • Езици: английски;
    • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
    • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
    • Участие в предишно НС:
    • E-mail: krasimir.stefanov@parliament.bg
    Парламентарна дейност
    42-ро Народно събрание
    член 21/05/2013 - 02/07/2014
    Нечленуващи в ПГ
    член 17/02/2014 - 02/07/2014
    КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
    член 11/09/2013 - 06/03/2014
    Законодателна дейност
    Парламентарен контрол
    20/12/2013
    Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно възникнал инцидент в края на месец ноември в Дома за временно настаняване на чужденци, гр. Любимец и изнесени твърдения от страна на Посланик на Алжир в България пред медии за превишаване на полицейски правомощия от служители на МВР срещу чужденци от алжирски произход.
    Отговорено в зала на 20/12/2013.
    Предложения към законопроекти за второ четене
    Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
    Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС