Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
  КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
  • Дата на раждане : 29/04/1971 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: krasimir.stefanov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 02/07/2014
  Нечленуващи в ПГ
  член 17/02/2014 - 02/07/2014
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 11/09/2013 - 06/03/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  20/12/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно възникнал инцидент в края на месец ноември в Дома за временно настаняване на чужденци, гр. Любимец и изнесени твърдения от страна на Посланик на Алжир в България пред медии за превишаване на полицейски правомощия от служители на МВР срещу чужденци от алжирски произход.
  Отговорено в зала на 20/12/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС