Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
  МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
  • Дата на раждане : 03/07/1967 София, България
  • Професия: юрист;продуцент;издател;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: martin.zahariev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  21/03/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно реализирани проекти в Република България в изпълнение на стратегията за електронно правосъдие на Европейската комисия (ЕК).
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС