Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  МИТХАТ САБРИ МЕТИН
  МИТХАТ САБРИ МЕТИН
  • Дата на раждане : 26/12/1971 ,
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mithat.metin@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 19/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Австрия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Грузия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Кипър
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Черна гора
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  12/07/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно обстоятелства, свързани с директора на областна служба "Земеделие" г-жа Ралица Добрева.
  Отговорено в зала на 12/07/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС