Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
  МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
  • Дата на раждане : 22/08/1954 София, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 12-МОНТАНА;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: mladen.cherveniakov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 31/01/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  29/10/2013
  Питане към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж..
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  25/10/2013
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно таксите, които се плащат въпреки действащият публичен регистър.
  Писмен отговор на 25/10/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС