Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
  КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
  • Дата на раждане : 04/09/1990 Троян, България
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kiril.kolev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Беларус
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерките на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на правителството по повод дискриминационната политика на Република Турция към българските превозвачи.
  Отговорено в зала на .
  11/10/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно забраната за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с техническа допустима маса над 12 т., включително ремаркета и полуремаркета.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  28/03/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обявяване за невалидни всички еднократни разрешителни за автомобилен превоз между България и Турция от турската страна.
  Отговорено в зала на 28/03/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС