Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
  ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
  • Дата на раждане : 06/12/1982 Хавана, Куба
  • Професия: инженер;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: denitsa.gadjeva@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Испания
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Куба
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  20/12/2013
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/.
  Отговорено в зала на 20/12/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно актуалните възможности на Република България за посрещане на хуманитарна бежанска вълна от арабските страни и Близкия Изток.
  Отговорено в зала на 08/11/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС