Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
  ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
  • Дата на раждане : 01/11/1980 София, България
  • Езици: английски;руски;испански;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ilian.todorov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
  зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - КНДР
  председател 17/10/2013 - 01/07/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  11/04/2014
  Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно намерението на правителството за изграждане на социални жилища, предназначени за ромското население.
  Отговорено в зала на 11/04/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС