Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
  КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
  • Дата на раждане : 10/02/1990 София, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kalina.balabanova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
  зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Германия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  28/06/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно бъдещите действия на Министерството на околната среда и водите по въпроса с изграждането на "Депо за твърди и битови отпадъци", на територията на с. Стожер.
  Отговорено в зала на 28/06/2013.
  29/11/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България за периода 2014 - 2020 г., публикувана в сайта на Министерството на земеделието и храните.
  Писмен отговор на 29/11/2013.
  07/02/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.
  Отговорено в зала на 07/02/2014.
  17/01/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно нарушения на трудовото законодателство в мина Оброчище.
  Отговорено в зала на 17/01/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно нарушения на трудовото законодателство в ОПУ, гр. Добрич.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС