Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ
  АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ
  • Дата на раждане : 09/03/1975 Стара Загора, България
  • Професия: икономист;юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: atanas.padev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
  член 19/06/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  18/10/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно състоянието на специализирани болници за рехабилитация в Павел баня.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно състоянието на път от Републиканската пътна мрежа ІІ - 56.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно състоянието на находището за минерална вода - изключителна държавна собственост "Павел баня", и възможностите за увеличение на експлоатационните ресурси.
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно финансови задължения на "Мини Марица - Изток" ЕАД към "Ремотекс - Раднево" ЕАД.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  28/02/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно Доклад за предприети действия от органите на държавната власт по управление на кризата, породена от засиления емиграционен натиск с рег.№ І-12081 от 05.02.2014 г на МВР.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно настаняване на чужди граждани на територията на град Стара Загора.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно смяна на управителя на "ВиК" гр. Стара Загора.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС