Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ
  ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ
  • Дата на раждане : 13/11/1966 София, България
  • Професия: инженер;психолог;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.kochkov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 11/09/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/12/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно закриване на регионален сектор Плевен на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. от 01.04.2013 г.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  20/12/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно лошото състояние на път от Републиканската пътна мрежа.
  Писмен отговор на 20/12/2013.
  14/03/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно закриване на регионален офис, клон на Съвместен технически секретариат по Програмата за Трансгранично сътрудничество "Румъния-България".
  Писмен отговор на 14/03/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС