Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
  ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
  • Дата на раждане : 08/04/1944 Харманли, България
  • Професия: друга;
  • Езици: английски;френски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Движение за права и свободи" 14.07%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС: 7 ВНС; 36 НС; 37 НС; 38 НС; 39 НС;
  • E-mail: vpres5@nt14.parliament.bg
  Биография

  <b><u>Лични данни</u></b>:

  Дата на раждане: 08.04.1944 г. в гр. Харманли, България
  Семейно положение: Женен, с две деца


  <b><u>Образование</u></b>

  <b>1957 – 1962 </b>
  Френска езикова гимназия, Варна

  <b>1965 – 1970 </b>
  СУ “Св. Климент Охридски” Турска филология и ориенталистика


  <b><u>Професионално развитие</u></b>

  <b>2005 - досега</b>
  Депутат в 40-тото Народно събрание
  Заместник-председател на 40-тото Народно събрание
  Заместник-председател на Комисията по външна политика

  <b>2001 - 2005</b>
  Депутат в 39-ото Народно събрание
  Заместник-председател на 39-ото Народно събрание
  Заместник-председател на Комисията по външна политика, национална сигурност и отбрана
  Ръководител на парламентарната делегация на Република България в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)
  През януари 2003 година е избран за заместник-председател на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа
  Председател на парламентарната група за приятелство България - Кувейт

  <b>1997 – 2001 </b>
  Депутат в 38-ото Народно събрание
  Заместник-председател на 38-то Народно събрание
  Заместник-председател на парламентарната група на Обединението за национално спасение
  Член на Комисията по външна и интеграционна политика
  Член на Комисията – Съвет по европейски въпроси
  Член на Централното оперативно бюро на ЦС на Движението за права и свободи
  Председател на парламентарната група за приятелство България – Кувейт

  <b>1994 </b>
  Депутат в 37-о Народно събрание

  1995 - 1997
  Заместник-председател на 37-ото Народно събрание

  <b>1991 –1994</b>
  Депутат в 36-о Народно събрание
  Председател на Комисията за външна политика

  <b>1991 – 2001</b>
  Член на постоянната парламентарна делегация на Република България в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)

  <b>1990 – 1991</b>
  Депутат във Великото народно събрание

  <b>1990 – 1996 </b>
  Заместник-председател на Движението за права и свободи

  <b>януари 1990</b>
  Един от учредителите на Движението за права и свободи в гр. София

  <b>1983 – 1990</b>
  Зам.-главен редактор на списание “Библиотекар”

  <b>1972 – 1983</b>
  Началник на отдела за културни връзки с Балканските страни и държавите от Азия и Африка в Министерството на културата  <b><u>Езици</u></b>

  Владее френски, турски и английски

  Парламентарна дейност
  40-то Народно събрание
  член 11/07/2005 - 11/07/2005
  40-то Народно събрание
  зам.-председател на НС 11/07/2005 - 25/06/2009
  Комисия по външна политика
  зам.-председател 24/08/2005 - 25/06/2009
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС