Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
  КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
  • Дата на раждане : 12/06/1975 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: kristian.vigenin@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "БСП лява България"
  секретар на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по външна политика
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Италия
  председател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  16/01/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на Лот 4 на АМ Струма.
  Отговорено в зала на 16/01/2015.
  28/11/2014
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно откриване на ГКПП "Клепало".
  Отговорено в зала на 28/11/2014.
  13/02/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно координация по въпросите на Европейския съюз.
  Отговорено в зала на 13/02/2015.
  16/01/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно преговори по Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство.
  Отговорено в зала на 16/01/2015.
  12/12/2014
  Питане към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно инвестиционен план на Европейската комисия.
  Отговорено в зала на 12/12/2014.
  13/02/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно откриване на нови ГКПП между Република България и Република Македония.
  Отговорено в зала на 13/02/2015.
  16/01/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно нецелесъобразни промени в транспортната схема за осъществяване на обществени превози за обл. Благоевград.
  Отговорено в зала на 16/01/2015.
  16/01/2015
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството по отношение на Република Македония.
  Отговорено в зала на 16/01/2015.
  16/01/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно политика на Министерство на външните работи по отношение на Помощта за развитие.
  Писмен отговор на 16/01/2015.
  13/02/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно защита на българското малцинство в Украйна.
  Отговорено в зала на 13/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно действия на полицията по препятстване на изпълнителния директор на Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград, да изпълнява служебните си правомощия.
  Отговорено в зала на 27/02/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно кадрови промени в пощенска станция "Гоце Делчев - Център".
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно предоставяне на некатегоризирани стаи през интернет-платформи.
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно спад на чуждестранните туристи в зимните курорти.
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мерки, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предприеме за укрепване на свлачище в с. Плетена, общ. Сатовча.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно забавяне на процедури за преобразуване на основни звена в структурата на Югозападен Университет "Неофит Рилски" Благоевград.
  Отговорено в зала на 27/02/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно прилагане на Наредба 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина.".
  Отговорено в зала на 13/03/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно дейността на ТП "Държавно горско стопанство Гърмен" към Югозападно държавно предприятие .
  Писмен отговор на 06/03/2015.
  13/03/2015
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването по отношение на болниците с преобладаващо държавно участие.
  Отговорено в зала на 13/03/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно промени в Устройствения правилник на Агенция по вписванията.
  Отговорено в зала на 27/03/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно отказа на България от участие в световното изложение Експо 2015 в Милано.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансиране от Европейския фонд за стратегически инвестиции на подадени от България проекти.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно кандидатурата на България за генерален секретар на ООН.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  12/06/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно средства, вложени в програми за интеграция на ромите.
  Писмен отговор на 12/06/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно разходи за осъществяване на Българското председателство на ЕС през 2018 г.
  Отговорено в зала на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно координационен механизъм по подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
  Отговорено в зала на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно изпълнение на Европейската гаранция за младежта.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  03/07/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно численост на българската държавна администрация.
  Писмен отговор на 03/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно гражданска регистрация в общ. Банско.
  Писмен отговор на 17/07/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно липсата на реформи в държавната администрация.
  Отговорено в зала на 11/09/2015.
  29/01/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно предложени от Европейската комисия промени в директива 91/477/ЕЕС, с която се въвеждат нови ограничения за притежание на определени видове оръжия от физически лица.
  Писмен отговор на 29/01/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно необходимостта от гарантиране на професионалното начало при назначаване на ръководители на дипломатически мисии.
  Отговорено в зала на 11/03/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно пряк финансов ефект за България от членството в ЕС.
  Писмен отговор на 12/02/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно доставки на стоки от първа необходимост за малките населени места.
  Писмен отговор на 12/02/2016.
  11/03/2016
  Питане към Даниел Митов, Министър на външните работи относно политика на Министерството на външните работи по отношение на помощта за развитие.
  Отговорено в зала на 11/03/2016.
  26/02/2016
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно осъществени посещения в чужбина.
  Писмен отговор на 26/02/2016.
  26/02/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно пряк финансов ефект за България от членството в ЕС.
  Писмен отговор на 26/02/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно възможна операция на НАТО по охрана на българо-турската граница.
  Отговорено в зала на 11/03/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно кампания за избор на Генерален секретар на ООН.
  Отговорено в зала на 11/03/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно допълнителни разходи на Министерството на външните работи за осъществяване на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно разрешение за проучване на строителни материали в землището на с. Логодаж, община Благоевград.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно българското председателство на Съвета на ЕС след референдума във Великобритания.
  Отговорено в зала на 08/07/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно управление на недвижимите имоти в чужбина - собственост на българската държава.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно структурни промени във връзка с влизането в сила на Закона за училищното и предучилищното възпитание.
  Отговорено в зала на 15/07/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно оценка за въздействието върху България от излизането на Великобритания от ЕС.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  02/12/2016
  Питане към Даниел Митов, Министър на външните работи относно Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз.
  Писмен отговор на 02/12/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно гарантиране на балансите и сигурността в Черноморския регион.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за гарантиране на балансите и сигурността в Черноморския регион.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно съмнения за неефективност на контрола по българските граници.
  Отговорено в зала на 16/09/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно приватизация на Дипломатическия клуб в кв."Бояна" и други имоти на АДИС.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изграждането на нови бежански центрове в Република България.
  Отговорено в зала на 21/10/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно преместване на седалището на Европейската агенция по лекарствата в България.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проблеми пред общините, свързани с управлението на отпадъци от опаковки.
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  13/01/2017
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно политика на Министерството на външните работи по отношение на помощта за развитие.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно действия на съветник в службата по търговско - икономически въпроси в Куба.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС