Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
  СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
  • Дата на раждане : 09/12/1942 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: lambo.m@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  10/06/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно провеждане на конкурс за титуляр на длъжността директор на Националния институт за недвижимо културно наследство.
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  02/12/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно целевата субсидия на общ. Пловдив за успешно осъществяване на инициативата "Европейска столица на културата" през 2019 г.
  Отговорено в зала на 02/12/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС