Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
  ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
  • Дата на раждане : 09/10/1970 Велико Търново, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: georgi.svilenski@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  23/01/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно спиране от движение на 200 влака и съкращаване на 1500 служители на БДЖ.
  Писмен отговор на 23/01/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Националната програма за саниране.
  Отговорено в зала на 13/03/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно сключване на договор от Български пощи без обявяване на обществена поръчка.
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно опасност от свличане на земни пластове в рудник "Кремиковци".
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предлагане на концесия на летище София.
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно неизпълнение на разпоредбите на § 146 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България от длъжностни лица от администрацията на Министерството на отбраната.
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  22/01/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно драстично повишение на цените на винетните стикери.
  Отговорено в зала на 22/01/2016.
  04/12/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно продължаващо неизпълнение на финансовите ангажименти на държавата за изпълнение на публични задачи през 2014 г. и 2015 г., извършени от държавни предприятия.
  Отговорено в зала на 04/12/2015.
  19/02/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно временно спиране на движението на влаковете в участъка между гарите Берковица и Монтана.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  29/01/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършване на контрол, налагане на санкции и постъпилите приходи от дейността на така наречените "мобилни лаборатории" в системата на ИА "Автомобилна администрация" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за периода 01.01.2014г. - 31.12.2015г.
  Писмен отговор на 29/01/2016.
  05/02/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансовите резултати от въвеждането на новите разходни стандарти за финансиране на сценичните изкуства, утвърдени с приетото ПМС №192 от 23.07.2015г., и на новата Методика за определяне на средствата по чл.23а от Закона за закрила и развитие на културата на Държавните културни институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуства за второто полугодие на 2015г., утвърдена със заповед №РД 09-576 от 18.08.2015 г.
  Писмен отговор на 05/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно месечното разпределение на утвърдения бюджет за 2016 г. на някои културни институти в областта на сценичните изкуства.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансовото състояние на ДМБЦ - София, предприетите мерки от Министерството на културата за преодоляване на финансовата задлъжнялост на държавния културен институт с национално значение и утвърдената програма за финансово стабилизиране на ДМБЦ - София.
  Писмен отговор на 11/03/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно някои несъответствия в отчета за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 31.12.2015 г.
  Писмен отговор на 11/03/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно мерки и действия за подобряване на екологичната обстановка, качеството на транспортното обслужване и законовото прилагане на нормативните актове в община Пловдив във връзка със запазването и развитието на тролейбусния транспорт в гр. Пловдив.
  Писмен отговор на 11/03/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно контролът по изпълнението на Националната програма "Мелпомена".
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изработването на концепция за облагането на хазартните игри, придружена с оценка за въздействието, в изпълнение на § 16 от Заключителните разпоредби на Закона за хазарта.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно целевата субсидия, постъпила в Националния фонд "Култура" за 2015 г., в изпълнение на § 32 от Закона за хазарта.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки и действия за подобряване качеството на транспортното обслужване в община Пловдив, във връзка със запазването и развитието на тролейбусния транспорт в гр. Пловдив.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно мерки и действия за подобряване на екологичната обстановка в община Пловдив, във връзка със запазването и развитието на тролейбусния транспорт в гр. Пловдив.
  Писмен отговор на 01/04/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно мерки и действия за законовото прилагане на нормативните актове в община Пловдив във връзка със запазването и развитието на тролейбусния транспорт в гр. Пловдив.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мерки и действия за подобряване на екологичната обстановка и качеството на транспортното обслужване, във връзка със запазването и развитието на тролейбусния транспорт в гр. Пловдив.
  Писмен отговор на 01/04/2016.
  08/04/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно ефективното управление на твърдите битови отпадъци в Столична община.
  Писмен отговор на 08/04/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансовите резултати на Държавния музакален и балетен център - София за първото тримесечие на 2016 г., изпълнението на утвърдената програма за финансово стабилизиране и осъществения мониторинг и текущ контрол от Министерството на културата за преодоляване на финансовата задлъжнялост на държавния културен институт с национално значение.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансовите резултати на Националната галерия "Квадрат 500" за 2015 г.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно неправомерни действия на служители на министерството в гр. Димово.
  Отговорено в зала на 27/05/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно целевата субсидия за физическото възпитание и спорта, постъпила за 2015 г., в изпълнение на § 9, ал. 2 от Закона за хазарта.
  Писмен отговор на 03/06/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансовите резултати от Драматично - куклен театър Враца за първото тримесечие на 2016 г., изпълнението на утвърдената програма за финансово стабилизиране и осъществения мониторинг и текущ контрол от Министерството на културата за преодоляване на финансовата задлъжнялост на държавния културен институт.
  Писмен отговор на 10/06/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно неприключили до 31.12.2015 г. проекти по ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно заплащане на извънреден труд в Министерството на здравеопазването.
  Отговорено в зала на 02/09/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно допълнителни възнаграждения на служители в Министерството на здравеопазването.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно оказване на натиск върху служители на "Летище София" ЕАД.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  09/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно затруднения на гражданите при издаване на лични документи.
  Писмен отговор на 09/09/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансовите резултати от въвеждането на новите разходни стандарти за финансиране на сценичните изкуства, утвърдени с приетото ПМС № 192 от 23.07.2015 г.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  09/09/2016
  Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно политиката на Министерството на културата за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.
  Отговорено в зала на 09/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Извършени полети от Авиоотряд 28.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансови резултати на Държавния фолклорен ансамбъл "Филип Кутев" за второто тримесечие на 2016 г.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансовите резултати на ДМБЦ - София за второто тримесечие на 2016 г.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно полети на Авиоотряд 28 по поръчка на МВР.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно спрени 70 влака от БДЖ, обслужващи ежедневно български граждани.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  21/10/2016
  Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно водената от българското правителство и от МВР политика, свързана с опазване на живота и здравето на гражданите, пътуващи по пътищата на България, както и мерките за увеличаване на безопасността по пътищата.
  Отговорено в зала на 21/10/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно спазване на Закона за авторското право и сродните му права в Република България и международните нормативни актове в областта на авторското право и сродните му права при поставянето на заглавието "Любов и смърт в Мулен Руж" от ДМБЦ - София, и копродукцията "Любов и смърт в Мулен Руж" между ДМБЦ - София, и Държавна опера Бургас.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно извършени проверки от Инспекцията по труда - София-град на Държавния музикален и балетен център - София, за периода септември 2015 - септември 2016 г.
  Писмен отговор на 21/10/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно график за движение на влаковете през 2017 г.
  Писмен отговор на 21/10/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно неупражнен контрол от Министерство на културата за спазване на Закона за авторското право и сродните му права в Република България и международните нормативни актове в областта на авторското право и сродните му права при поставянето на заглавието "Любов и смърт в Мулен Руж" от ДМБЦ - София и коопродукцията "Любов и смърт в Мулен Руж" между ДМБЦ - София и Държавната опера - Бургас.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС