Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
  ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
  • Дата на раждане : 01/11/1980 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;испански;
  • Избран(а) с политическа сила: АТАКА 4.52%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: ilian.todorov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по отбрана
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - КНДР
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  30/01/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно размера на внесените вноски в НАТО от страна на Република България.
  Отговорено в зала на 30/01/2015.
  23/01/2015
  Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно терора над българските граждани в малките населени места.
  Отговорено в зала на 23/01/2015.
  13/02/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно българското население в Западните покрайнини.
  Отговорено в зала на 13/02/2015.
  13/02/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно подписана Платформа за защита на правата на българското малцинство в Западните покрайнини.
  Отговорено в зала на 13/02/2015.
  30/01/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изпращане на кадрови служители от Служба "Военна информация" на задграничен мандат, чиито имена подлежат на обявяване по смисъла на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
  Отговорено в зала на 30/01/2015.
  06/02/2015
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно ограничаване и управление на рисковете, произтичащи от пребиваването на територията на страната на нелегални имигранти и лица, търсещи и получили закрила в Република България.
  Отговорено в зала на 06/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изпратените повиквателни на резервисти в периода 2004 - 2015 г..
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно броя на пенсионерите в Република България, получаващи пенсия под линията на бедността от 286 лв.
  Отговорено в зала на 20/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно необходимата за 2015 г. сума за изплащане на помощите за деца по силата на Закона за семейните помощи за деца.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно броя на работещите граждани на Република България, получаващи минимална работна заплата.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно преките чуждестранни инвестиции в България от страна на САЩ и Руската федерация.
  Писмен отговор на 06/03/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно заплащането на българските учители.
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно броя на ефективно осъдените лица, заемащи висши държавни длъжности за периода 1990 - 2015 г..
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изплатените суми от страна на Дънди Прешъс Металс, Канада по силата на сключения концесионен договор между Република България и Дънди Прешъс Металс, Канада.
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на извършените кражби на територията на Република България за периода 2000-2015 г..
  Писмен отговор на 20/03/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно броя на регистрираните български граждани с психични заболявания.
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно броя на работещите граждани в Република България, получаващи заплата под сумата от 563,41 лв.
  Писмен отговор на 06/03/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изразходваните средства за български военни мисии извън територията на Република България след присъединяването ни в НАТО.
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно концесионната такса на находището в "Челопеч"- Софийска област.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно концесионните плащания за находището "Челопеч".
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно процентното съдържание на злато, сребро, мед и редки метали в рудата на находище "Челопеч" - Софийска област.
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно подбуждане на насилие и омраза към българите в гр. Сливен.
  Писмен отговор на 15/05/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно прехвърлянето на тежко американско въоръжение на територията на Република България.
  Отговорено в зала на 26/06/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно преминаване на американски военен автомобил.
  Отговорено в зала на 18/09/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  06/03/2015
  Напомняне
  Статус: Наложено
  21/11/2014
  Напомняне
  Статус: Наложено
  03/06/2015
  Отнемане на думата
  Статус: Наложено
  24/11/2016
  Забележка
  Статус: Наложено