Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
  ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
  • Дата на раждане : 18/12/1953 с. Миладиновци, България
  • Професия: инженер;икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 42 НС;
  • E-mail: petar.kanev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Русия
  зам.-председател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  29/05/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път II-99 "Царево - Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км.
  Писмен отговор на 29/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно национално представените организации на и за хората с увреждания.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно програмите за заетост на хора с увреждания.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно проект на Закон за доброволчеството.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изграждането на регистър на болните от диабет в Република България.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно дейността на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно сътрудничество.
  Отговорено в зала на 15/05/2015.
  11/03/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път ІІ - 99 "Царево - Малко Търново" от км. 56+860 до км.144+060, с обща дължина 57 км.
  Писмен отговор на 11/03/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС