Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
  ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
  • Дата на раждане : 27/09/1971 с. Добра поляна, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: DMustafa@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  20/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на ремонтна дейност на път III - 2085 - Руен - Просеник - Горица от км. 00 до км. 29+600 на територията на общини Руен и Поморие.
  Отговорено в зала на 20/03/2015.
  12/06/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно подаден сигнал от жителите на общ. Руен относно неизплащане на полагащите им се национални доплащания за тютюн за 2014 г.
  Писмен отговор на 12/06/2015.
  25/03/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на ремонтна дейност на участък от път III - 7305 Съединение - Вресово, от км. 7+300 до км. 26+590, на територията на общ. Руен.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на ремонтна дейност на път III - 2085 Руен - Просеник - Горица, от км. 00 до км. 29+600, на територията на общини Руен и Поморие.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на ремонтна дейност на път ІІІ - 208, от км 51 + 130 до км 94 + 231, на територията на общ. Руен.
  Писмен отговор на 08/07/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно прекратяване дейността на мина "Черно море" ЕАД - Бургас.
  Писмен отговор на 08/07/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно издадено разрешение № 455/14.07.2016 г. от министъра на енергетиката за проучване на строителни материали - подземни богатства в местността "Мерата", в непосредствена близост до селата Габерово и Дъбник, общ. Поморие, обл. Бургас.
  Отговорено в зала на 09/12/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС