Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
  КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
  • Дата на раждане : 16/01/1969 с. Крушовица, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;френски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: korneliya.ninova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "БСП лява България"
  зам.-председател на ПГ 27/10/2014 - 10/05/2016
  Парламентарна група "БСП лява България"
  председател на ПГ 10/05/2016 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Чехия
  зам.-председател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Румен Порожанов, служебен министър на финансите относно състояние на фискалния резерв.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  Въпрос към Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите относно собствеността и арендата на язовирите на територията на страната.
  Писмен отговор на .
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно случаи на незаконно изградени и ползвани язовири.
  Писмен отговор на .
  28/11/2014
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за превенция и предотвратяване на наводненията, контрол върху централни ведомства и областни администрации и предписания на междуведомствените комисии.
  Отговорено в зала на 28/11/2014.
  23/01/2015
  Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно пореден случай на нападение над лекар от Спешна помощ.
  Отговорено в зала на 23/01/2015.
  17/02/2015
  Питане към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за опазването, контрола и възстановяването на българската гора.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  06/02/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Бюджет 2015 г.
  Отговорено в зала на 06/02/2015.
  17/02/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно качеството на питейната вода в гр. Ботевград.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кадрови политики във ВиК, сектор София-област.
  Отговорено в зала на 20/03/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно обезщетение на земеделски производители.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно европейска помощ при бедствия и аварии.
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  12/06/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно създаване на специален фонд за изплащане на обезщетения при бедствия.
  Отговорено в зала на 12/06/2015.
  12/06/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно язовири на територията на обл. Враца.
  Писмен отговор на 12/06/2015.
  05/06/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно Фонд за бедствия и аварии, изплатени суми.
  Писмен отговор на 05/06/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно отказ на Федерацията за плувни спортове на състезател от ПК "Левски 2014" за участие в Световното първенство в Русия, юли 2015 г.
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  03/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път III-6004 Горна Малина - Белопопци - Байлово - Смолско и във връзка с молба за съдействие от жителите на с. Смолско, Софийска област, за ремонт на пътната отсечка между селата Смолско и Байлово.
  Писмен отговор на 03/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно задлъжнялост на държавата към фирми.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  24/07/2015
  Питане към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно демографската перспектива пред страната - проведени разисквания по питането на 31.07.2015 г..
  Отговорено в зала на 24/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на въздуха в Пирдоп и Златица.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно водоснабдяването на гр. Мизия, Врачанска област.
  Отговорено в зала на 11/09/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно Наредба № 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата на Министерството на здравеопазването.
  Отговорено в зала на 04/09/2015.
  25/09/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно проблемите във Фонд "Научни изследвания".
  Отговорено в зала на 25/09/2015.
  06/11/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изпълнение на бюджета за деветмесечието на 2015 г..
  Писмен отговор на 06/11/2015.
  13/11/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно ефект на мерките, заложени в Политиката за младежка заетост.
  Отговорено в зала на 13/11/2015.
  05/02/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно осигуряване на дървесина за производство на бъчви.
  Отговорено в зала на 05/02/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно проектите за общообразователни учебни програми по литература и история.
  Отговорено в зала на 12/02/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно средства за получаване на акумулаторни батерии за хора с увреждания, ползващи инвалидни колички.
  Отговорено в зала на 12/02/2016.
  01/04/2016
  Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовата политика на правителството.
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проблеми с техническия мониторинг на язовир Доспат.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно внасяне от Министерския съвет в Народното събрание на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност.
  Отговорено в зала на 27/05/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проекти за заселване на бежанци в общините.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изграждане на бежански центрове в гр. Самоков и други общини в Софийска област.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  05/02/2016
  Отнемане на думата
  Статус: Наложено