Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
  АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
  • Дата на раждане : 28/09/1958 Кърджали, България
  • Професия: корабен навигатор;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 37 НС; 38 НС; 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: ANaydenov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "БСП лява България"
  зам.-председател на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по отбрана
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Румъния
  председател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  16/01/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реализация на проект за развитие и модернизиране на пристанище Варна.
  Отговорено в зала на 16/01/2015.
  30/01/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно реализация на проект за придобиване на нов тип боен самолет.
  Отговорено в зала на 30/01/2015.
  30/01/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно намерения за промени в пенсионирането на военнослужещите.
  Отговорено в зала на 30/01/2015.
  30/01/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно предоставяне на архива на служба "Военна информация" на Комисията за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.
  Отговорено в зала на 30/01/2015.
  13/02/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно последиците от санкциите срещу Русия.
  Писмен отговор на 13/02/2015.
  06/02/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно последиците от санкциите срещу Русия.
  Писмен отговор на 06/02/2015.
  06/02/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно последиците от санкциите срещу Русия.
  Писмен отговор на 06/02/2015.
  13/02/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно контрол на атмосферния въздух.
  Писмен отговор на 13/02/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно кадрови промени в "Монтажи" ЕАД.
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно План за развитие на въоръжените сили.
  Отговорено в зала на 06/03/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно перспективите за развитие на ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна ЕООД.
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  06/02/2015
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно последиците от санкциите срещу Русия.
  Писмен отговор на 06/02/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно извършване на ремонт на Военноморския клуб (Дом на флота) в гр. Варна.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  03/07/2015
  Питане към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно политиката и действията на правителството спрямо гражданите от български произход, живеещи в Украйна.
  Отговорено в зала на 03/07/2015.
  15/01/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно участие на военнослужещи от Българската армия в охрана на границите на Република България.
  Отговорено в зала на 15/01/2016.
  16/12/2015
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изграждане на възпрепятстващо съоръжение по границата ни с Република Турция.
  Отговорено в зала на 16/12/2015.
  15/01/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изграждане на възпрепятстващо съоръжение по границата ни с Република Турция.
  Отговорено в зала на 15/01/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство, ремонт и рехабилитация на пътища от републиканската пътна мрежа.
  Писмен отговор на 12/02/2016.
  26/02/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно взаимодействие на Министерство на отбраната с ръководството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на страните - членки на НАТО.
  Писмен отговор на 26/02/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, приоритетна ос 2, процедура "Енергийна ефективност в периферните райони".
  Писмен отговор на 01/04/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно граждански и консултантски договори, сключени от ръководството на "Терем" ЕАД.
  Писмен отговор на 01/04/2016.
  22/04/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реализация на проекта за нов пристанищен терминал във Варна.
  Писмен отговор на 22/04/2016.
  22/07/2016
  Питане към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно политиката на Министерството на отбраната за повишаване на мотивацията и интереса за служба в Българската армия.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изпълнение на Споразумение между правителствата на Република България и Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ - 29.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно разходи на Министерството на отбраната за издръжка на личен състав и техника, участващи в охраната на държавната граница.
  Отговорено в зала на 30/09/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно финансови резултати на търговските дружества, собственост на Министерството на отбраната.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС