Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
  КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
  • Дата на раждане : 11/12/1974 Стара Загора, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: krasimir.yankov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Йордан Бакалов, служебен министър на вътрешните работи относно работата на МВР за осигуряване провеждането на Парламентарни избори 2014 г.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  06/11/2014
  Въпрос към Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката относно средства на дружества от сектор "Eнергетика" в Корпоративна Търговска Банка.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  28/11/2014
  Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно работата на органите на Министерството на вътрешните работи с извънщатни сътрудници.
  Отговорено в зала на 28/11/2014.
  17/02/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно недопускане съкращаване на специалисти в ТЕЦ "Варна".
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  12/12/2014
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно План за земеразделяне на землището в гр. Дългопол.
  Отговорено в зала на 12/12/2014.
  23/01/2015
  Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно разпределение на делата на разследващите полицаи.
  Отговорено в зала на 23/01/2015.
  23/01/2015
  Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно оборудване на патрулни автомобили с камери и микрофони.
  Отговорено в зала на 23/01/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно българските предложения за финансиране по плана "Юнкер", в сектор "енергетика".
  Отговорено в зала на 20/03/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно справяне с настоящата тежка криминална обстановка.
  Отговорено в зала на 03/04/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно разширение на газохранилище "Чирен".
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно заплахите от криза на предстоящия туристически сезон.
  Отговорено в зала на 08/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно информация за убийствата в мандата на правителството.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изграждане на АЕЦ.
  Отговорено в зала на 10/07/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно аварийна помощ на електрическа енергия от съседни страни.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно намалена цена за разполагаемост на енергията на електроцентралите ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Марица Изток 1" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3".
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно средства от държавния бюджет, отпуснати на общ. Варна.
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на ниска стойност на предлагания български туристически продукт за летния сезон.
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно мерки за компенсация на очаквания затруднен туристически сезон.
  Отговорено в зала на 15/05/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно промени в ръководния състав на Областна дирекция на МВР - Варна.
  Отговорено в зала на 22/05/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно доходите на българските граждани.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно план за земеразделяне на землището в гр. Дългопол.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно Ваше изявление за Шенген.
  Писмен отговор на 26/05/2015.
  12/06/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно Заповед № 126 от 23.02.2015 г. на кмета на общ. Дългопол, с която е утвърдена формула за разпределение на средствата по единни бюджетни стандарти за 2015 г., в частта " За дейност "Общообразователни училища" (т. І от Заповедта).
  Писмен отговор на 12/06/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно допълнително ангажиране на полицейски сили.
  Отговорено в зала на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно оценка на резултатите от работата на Областната дирекция на МВР - Варна.
  Отговорено в зала на 10/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно система за мониторинг и оценка на ОД на МВР.
  Писмен отговор на 17/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно структуриране на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно информация за работата на Министерството на вътрешните работи - Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно консорциум на болниците във Варна.
  Отговорено в зала на 04/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно регистрирано заболяване от антракс по животните в обл. Варна.
  Отговорено в зала на 11/09/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно разрешение на специални разузнавателни средства.
  Отговорено в зала на 04/09/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно достъп до електронни регистри и услуги на гражданите.
  Отговорено в зала на 04/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изграждане на инженерно възпрепятстващо съоръжение.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно въведените "допълнителни организационни мерки за оптимизиране на полицейското присъствие в малките населени места".
  Отговорено в зала на 11/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Белослав за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г..
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Девня за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г..
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Аврен за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г..
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Аксаково за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г..
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Бяла, обл. Варна, за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г..
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Вълчи дол за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г..
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Ветрино за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г..
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Дългопол за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г..
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Варна за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г..
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предоставени средства от държавния бюджет за общ. Варна.
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  13/11/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на министерството за управление и развитие на "Летище София" ЕАД и получените резултати от дейността на фирмата.
  Отговорено в зала на 13/11/2015.
  20/11/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно служителите в политическия кабинет в МВР и служителите в политическия кабинет на заместник-министър председателя по коалиционната политика и държавната администрация и техните възнаграждения.
  Писмен отговор на 20/11/2015.
  22/01/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намерението на правителството за увеличаване цената на винетките за 2016 г.
  Отговорено в зала на 22/01/2016.
  22/01/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонти на автомагистрала "Тракия".
  Отговорено в зала на 22/01/2016.
  04/12/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изплатените възнаграждения (трудови, допълнителни и извънтрудови)на политическите кабинети на заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавна администрация за периода 7 ноември 2014 г. - 20 ноември 2015 г., и на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи за периода 11 март - 20 ноември 2015 г..
  Писмен отговор на 04/12/2015.
  18/12/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно осигуряване опазването на обществения ред и гарантиране сигурността на гражданите.
  Отговорено в зала на 18/12/2015.
  18/12/2015
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно безопасността на гражданите на територията на НДК.
  Отговорено в зала на 18/12/2015.
  22/04/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възстановяване на българската гора чрез залесяване.
  Писмен отговор на 22/04/2016.
  22/04/2016
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно мерки спрямо безработицата и обезлюдяването на населени места във Варненска област.
  Писмен отговор на 22/04/2016.
  22/04/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно финансиране на аварийно-възстановителни работи на територията на Варненска област от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
  Писмен отговор на 22/04/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно нарушения в обществена поръчка, обявена от община Варна, за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване на територията на община Варна по обособени позиции.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на мерките за предотвратяване на бедствия в кв. Аспарухово, гр. Варна, след трагичните събития на 14 юни 2014 г.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно незаети бройки от щата на Министерството на вътрешните работи.
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно политика за развитие на туризма и действия на Министерството на вътрешните работи за профилактика на туристи по Черноморието.
  Отговорено в зала на 08/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно охраната на АЕЦ "Козлодуй".
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  09/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно напуснали и пенсионирани служители на МВР през 2015 г. и първото полугодие на 2016 г.
  Отговорено в зала на 09/09/2016.
  09/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно резултати от мерките срещу контрабандата през 2016 г.
  Отговорено в зала на 09/09/2016.
  02/12/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно издаване на удостоверения за български произход.
  Отговорено в зала на 02/12/2016.
  02/12/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно работата на Съвета по българско гражданство.
  Отговорено в зала на 02/12/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно информация за работата на Съвета по българско гражданство.
  Писмен отговор на 21/10/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС