Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  НЕНО ХРИСТОВ ВЛАЙКОВ
  НЕНО ХРИСТОВ ВЛАЙКОВ
  • Дата на раждане : 26/03/1949 с. Горно Сахране, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: neno.vlaykov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по отбрана
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Швеция
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  12/06/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно производство на термобарични боеприпаси във ВМЗ Сопот.
  Писмен отговор на 12/06/2015.
  29/01/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно приложението на § 15 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ДВ бр. 61 от 2015 г./.
  Писмен отговор на 29/01/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС