Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
  ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 16/06/1986 , България
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ivan.p.ivanov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 27/10/2014
  43-то Народно събрание
  временен парламентарен секретар 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "АБВ"
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  15/05/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно анализ на приватизационните процеси в България и предприемане на конкретни действия за защита на националните интереси.
  Отговорено в зала на 15/05/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно опазване и съхраняване на културно-историческите паметници в обл. Видин.
  Отговорено в зала на 20/03/2015.
  08/05/2015
  Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно нормативната уредба, регулираща смяна предназначението на неизползваеми училищни сгради.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно навременна обработка с препарати срещу вредни насекоми в населените места по поречието на р. Дунав.
  Отговорено в зала на 27/03/2015.
  10/07/2015
  Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно обща политика и възможности за специална целева подкрепа за Северозападен регион чрез интегрирани териториални инвестиции.
  Отговорено в зала на 10/07/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на обходен път на гр. Димово.
  Отговорено в зала на 11/09/2015.
  29/01/2016
  Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно равносметка на програмен период 2007 - 2013 г. и визия за програмен период 2014 - 2020 г. на оперативните програми на ЕС в Република България.
  Отговорено в зала на 29/01/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на обходен път на гр. Димово, обл. Видин.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Видин.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно нарушения от дружеството "Видахим" АД при продажбата на електроенергия.
  Отговорено в зала на 15/07/2016.
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно какви действия са предприети за събиране на задълженията от "Видахим" АД, гр. Видин към държавата.
  Писмен отговор на .
  Предложения към законопроекти за второ четене
  18/11/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС