Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
  КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
  • Дата на раждане : 19/11/1974 Бяла Слатина, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: krasen.krastev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по бюджет и финанси
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  29/05/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно изменения в "Кодекса за данъчно облагане на доходите" на Република Гърция.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  08/04/2016
  Питане към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно закриване на ракетни площадки за противоградова защита на земеделската продукция в селата Буковец, община Бяла Слатина, Добролево, община Борован и Ботево, община Хайредин, всички от структурата на Регионална дирекция "Борба с градушките", област Враца.
  Писмен отговор на 08/04/2016.
  22/04/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев", Враца.
  Писмен отговор на 22/04/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно незаплащане на възнагражденията за положен труд на част от преките доставчици на социални услуги - лични/социални асистенти за месец август, септември, октомври 2016 г., назначени по Проект "Подкрепа за независим и спокоен живот" в общ. Мизия, обл. Враца, ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020".
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС