Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
  ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
  • Дата на раждане : 03/03/1949 Бяла Слатина, България
  • Професия: инженер;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС: 36 НС; 37 НС; 38 НС; 39 НС; 40 НС; 41 НС;
  • E-mail: georgi.boginov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Мексико
  председател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  23/01/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път VRC1015 Тлачене - Габаре, общ. Бяла Слатина и евентуалното му заличаване от транспортната схема на страната.
  Отговорено в зала на 23/01/2015.
  12/12/2014
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно възможностите и евентуалните ползи за българския малък и среден бизнес от Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ.
  Отговорено в зала на 12/12/2014.
  16/01/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно решение на БДЖ за първоначално спиране на 38 влака.
  Отговорено в зала на 16/01/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно участието на Министерството на икономиката при изготвяне на индикативния списък за участие на страната в конкурса за разпределение на средства по Плана за конкурентност и заетост ("Плана Юнкер").
  Отговорено в зала на 06/03/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно изграждането на "София Тех парк", финансиран по Оперативна програма "Конкурентоспособност".
  Отговорено в зала на 06/03/2015.
  27/02/2015
  Питане към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно политиките за ползите от отговорността на производителите при разделното събиране на отпадъците, с цел минимизиране на разходите, които се заплащат от гражданите и бизнеса.
  Отговорено в зала на 27/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно въвеждането на принципа "замърсителят плаща" при изработването на нова методика за определяне на такса смет.
  Отговорено в зала на 27/02/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно законово регламентирани и лицензионно определени задължения на ЕРП, които системно не се изпълняват и нарушават.
  Писмен отговор на 20/03/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възстановяване на акциза за горива на земеделските производители за 2014 г..
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно ползване на горива за сектор "Селско стопанство" за 2014 г..
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно съотношението разходи-ползи при изграждането на обекти по Оперативна програма "Околна среда" и промените в цената на услугата за населението, извършвана от операторите на тези обекти.
  Отговорено в зала на 03/04/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно напредъка по одобряване на Оперативна програма "Околна среда" и мерките, които се очаква да стартират през 2015 г.
  Отговорено в зала на 03/04/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно разширение на подземното газово хранилище "Чирен".
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно разрешение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба на акции и дялове от дружества, закупени в процеса на приватизация от купувачи, неизпълнили своите задължения по договор.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно средствата, които се изразходват от европейските фондове и програми по договори за "Информация и публичност".
  Отговорено в зала на 03/04/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно одобрени за финансиране екологични обекти със средства от Държавен бюджет за 2015 г., по Решение на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от 26.02.2015 г.
  Писмен отговор на 19/06/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно финансиране на проект на общ. Пловдив: "Депо за неопасни отпадъци - с. Шишманци, общ. Раковски, етап II", със средства от трансфера по Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
  Писмен отговор на 19/06/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно източници за финансиране на "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци - с. Долни Богров".
  Писмен отговор на 19/06/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно финансиране на обезвреждането на отпадъци чрез депониране.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изтичане на предвидения в Закона за енергетиката срок за изкупуване от ЕРП-та на енергийни обекти и съоръжения, представляващи елемент от мрежата, които трябва да бъдат собственост на лицензирани енергийни предприятия.
  Отговорено в зала на 24/07/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно техническото състояние на Националната газопреносна мрежа, и в частност северния полупръстен от Вълчи дол до газовото хранилище Чирен.
  Отговорено в зала на 24/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно умишлено унищожаване на земеделски култури на площ 3500 дка в землищата на с. Селановци, общ. Оряхово, и с. Галиче, общ. Бяла Слатина.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно обстойно анализираните в Министерството на енергетиката проблеми, поставени от изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" ЕАД с писмо, № 04-04-2484/10.06.2015 г. до министъра на енергетиката.
  Писмен отговор на 04/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно работата на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" и проблеми, които не намират решение.
  Отговорено в зала на 11/09/2015.
  13/11/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно два критични участъка на главен път Е-79, отсечката Мездра-Ботевград, криещ опасност за живота и здравето на участниците в движението.
  Отговорено в зала на 13/11/2015.
  20/11/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно оценките на Североатлантическия съвет - политически и ръководен орган на НАТО за ситуацията в Близкия Изток и позицията на Република България по този въпрос.
  Отговорено в зала на 20/11/2015.
  06/11/2015
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно анализ на рисковете, ползите и въздействието върху малкия и средния бизнес в България от подписването на Споразумението за Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП) между САЩ и ЕС.
  Отговорено в зала на 06/11/2015.
  13/11/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно резултатите от дейността на МВР в борбата с престъплението "купуването и продаването на гласове" в Местни избори 2015.
  Отговорено в зала на 13/11/2015.
  20/11/2015
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно организацията и провеждането на Местни избори 2015 г.
  Отговорено в зала на 20/11/2015.
  11/12/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно критичен участък на главен път Е-79 в отсечката Мездра - Ботевград.
  Писмен отговор на 11/12/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно приключване на изграждането на "София Тех парк", финансирано от Оперативна програма "Конкурентоспособност".
  Отговорено в зала на 04/12/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно проблеми при изграждането на многофункционална спортна зала - гр. Мездра, Врачанска област.
  Писмен отговор на 04/12/2015.
  22/01/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разработването на проект на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България.
  Отговорено в зала на 22/01/2016.
  26/02/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото осигуряване на част І на Целенасочена инвестиционна програма, в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони.
  Отговорено в зала на 26/02/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно непрекъснатото отлагане изграждането на нов 4-лентов път между Мездра и Ботевград.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно рекултивация на депото за битови отпадъци в Суходол.
  Писмен отговор на 20/05/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно осигуряване на допълнително европейско финансиране за "София тех парк".
  Отговорено в зала на 13/05/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно осигуряване на средства за европейско финансиране на последната фаза от интегрирания проект за управление на отпадъците в София.
  Отговорено в зала на 13/05/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно разширение на природно газово хранилище Чирен чрез нови сондажи при гаранции за тяхната надеждност и безопасна работа.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  01/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-253
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  03/12/2014
  Отнемане на думата
  Статус: Наложено