Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
  ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
  • Дата на раждане : 07/11/1974 Момчилград, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: E.Hayrula@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Турция
  председател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  17/02/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно протест на 02.12.2014 г. пред Държавно горско стопанство - Момчилград и декларация от членовете на Ловно рибарско сдружение "Родопи" - Момчилград и членовете на Ловно рибарска дружина - Равен.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно организацията за издаване и подмяна на документи за самоличност от страна на МВР.
  Отговорено в зала на 22/05/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС