Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
  МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
  • Дата на раждане : 16/06/1960 Кула, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: френски;руски;сръбски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: mmikov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "БСП лява България"
  председател на ПГ 27/10/2014 - 10/05/2016
  Комисия по правни въпроси
  зам.-председател 03/06/2016 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Сърбия
  председател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  06/02/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно закриване на териториалното поделение на Агенция "Митници" във Видин.
  Отговорено в зала на 06/02/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Националната програма за саниране.
  Отговорено в зала на 13/03/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на международен път Видин - Кула.
  Отговорено в зала на 26/06/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно помощи за млекопроизводителите.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  24/07/2015
  Питане към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно демографската перспектива пред страната - проведени разисквания по питането на 31.07.2015 г..
  Отговорено в зала на 24/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разрешение за строеж в зелена площ, в междублоково пространство, на блокове 112, 113 и 114, в жк. Обеля.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  13/11/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изграждане на депо за битови отпадъци в района на с. Джерман, общ. Дупница.
  Отговорено в зала на 13/11/2015.
  20/11/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно мотиви за предложение за награждаването на Вселенския патриарх Вартоломей I с орден "Стара планина" - I степен.
  Отговорено в зала на 20/11/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно организацията на снегопочистването и сметоизвозването на ГКПП-та на територията на Република България.
  Отговорено в зала на 04/12/2015.
  22/01/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно драстично повишение на цените на винетните стикери.
  Отговорено в зала на 22/01/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на път Видин - сръбска граница, участък с. Бяла Рада - с. Войница.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  26/11/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно обезпечаване на основни хранителни стоки през 2016 г. за жителите на планинските и малките населени места.
  Отговорено в зала на 26/11/2015.
  22/01/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на обходен път Димово -Ружинци.
  Отговорено в зала на 22/01/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно извършване на богослужебни действия в храма "Свети Георги" в Одрин от свещенослужители на Вселенския патриарх.
  Отговорено в зала на 11/03/2016.
  11/12/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно дом за стари хора в гр. Кула.
  Отговорено в зала на 11/12/2015.
  29/01/2016
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно осигуряване на своевременно лечение на българските граждани.
  Отговорено в зала на 29/01/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно отказ от строителство на скоростна ж.п. линия Видин - Медковец.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно политиката при изготвяне на учебните програми по история и литература за средното образование.
  Отговорено в зала на 12/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно летище Видин.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно осигуряване стипендиите на студентите по медицина.
  Отговорено в зала на 03/06/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно закриване на училища.
  Отговорено в зала на 03/06/2016.
  10/06/2016
  Питане към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно мерки в областта на социалната политика, свързани с тежките демографски процеси.
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поети ангажименти от българската държава за консолидация на ВиК сектора и обвързването на тези ангажименти с кандидатстване по програми, финансирани със средства на Европейския съюз.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно вземания на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" от Видахим АД.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно вземания на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" от "Видахим" АД.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно мерки за прекратяване на увреждането на жизнената среда в гр. Видин.
  Отговорено в зала на 25/11/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за намаляване на задръстванията на Дунав мост Видин-Калафат.
  Отговорено в зала на 28/10/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно внасяне на проект по механизъм "Свързана Европа" за ж.п. линия Видин - София, участък Видин - Медковец.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  01/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-254
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  14/07/2015
  Забележка
  Статус: Наложено