Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
  • Дата на раждане : 14/03/1955 Долни Чифлик, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: valeri.simeonov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "Патриотичен фронт"
  председател на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по енергетика
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Унгария
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  01/04/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно дружеството, с което на основание Закон за банковата несъстоятелност е сключен договорът за разследване източването на "КТБ" АД.
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно данъчна проверка, последваща ревизия на "КТБ" АД и установените резултати.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно резултатите от 18 проверки и 3 ревизии, извършени на КТБ АД 2010 - 2015 г.
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно събрани приходи от акциз от специализирани малки обекти за дестилиране (селски казани).
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предмет на Договора за международната разследваща компания за КТБ АД, международния й опит, наличието на клаузи за неустойки и сроковете за изпълнение.
  Отговорено в зала на 03/06/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС