Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
  ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
  • Дата на раждане : 04/10/1955 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: tasko.ermenkov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по енергетика
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Швейцария
  зам.-председател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/11/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно закриване на магазин в с.Тополчане, общ. Сливен, в деня на втория тур на изборите.
  Отговорено в зала на 13/11/2015.
  13/11/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно масирано присъствие на жандармерия в гр. Сливен и района, в деня на втория тур на изборите.
  Отговорено в зала на 13/11/2015.
  27/11/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно информация за предизборна агитация в училища в гр. Сливен.
  Отговорено в зала на 27/11/2015.
  19/02/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно спиране на експрес "Чайка".
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно закриване на Районен съд - гр. Котел.
  Отговорено в зала на 12/02/2016.
  05/02/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно състояние на язовири в област Сливен.
  Отговорено в зала на 05/02/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предвидени през 2016 г. средства за път Сливен - Ичера.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно критично състояние на мини "Марица Изток".
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изпращане на военнослужещи от въоръжените сили на Република България за участие в операцията на НАТО по усилване на противовъздушната отбрана на Република Турция.
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  01/04/2016
  Питане към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно политика на Министерството на отбраната за осигуряване на неприкосновеността на българските граници.
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно инициативата "Запознай младите с комунизма".
  Отговорено в зала на 15/04/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно отмяна на солидарната отговорност, закрепена в Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и промяна на § 1, ал. 1, т. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно променените общи условия между В и К операторите и гражданите във връзка със солидарната отговорност, закрепена в Наредба № 4 от 14.09.2004 г за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, и с понятието "потребител" в § 1, ал.1, т.2. ЗРВКУ.
  Писмен отговор на 10/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно състояние на хидроенергийните съоръжения на НЕК.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно субсидия на бадемовите насаждения.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  13/01/2017
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно актуално състояние на проучванията за природен газ и нефт в България.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно финансово състояние на държавните дружества в областта на енергетиката.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно актуално състояние на междусистемните връзки в областта на газопреноса.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно повишеното електропотребление 1 - 12.01.2017 г.
  Писмен отговор на .
  Предложения към законопроекти за второ четене
  11/12/2015
  01/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-254
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  11/12/2015
  Напомняне
  Статус: Наложено