Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
  ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
  • Дата на раждане : 08/09/1958 Велико Търново, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 7 ВНС; 36 НС; 38 НС; 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: yanaki.stoilov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 27/10/2014
  43-то Народно събрание
  зам.-председател на НС 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по външна политика
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Китай
  съпредседател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  17/02/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изграждане на клетка в депото за битови отпадъци в Пазарджик.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно действия на министъра на енергетиката при провеждане на следващ търг за публична продан на "Химко" АД, Враца - дружество в несъстоятелност.
  Отговорено в зала на 20/03/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно нарушения в Професионална гимназия по хранителни и химически технологии - Пазарджик.
  Писмен отговор на 24/07/2015.
  26/02/2016
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно предложения до министър-председателя, Министерският съвет да изисква обновяването на българската военна авиация да се съчетава с проекти за икономическо развитие на страната.
  Отговорено в зала на 26/02/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансово съдействие за общински В и К дружества, които няма да се включат във водните сдружения.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно приемане на здравна карта на област Пазарджик.
  Писмен отговор на 03/06/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно промяна в условията за сключване на договори за неотложна медицинска помощ от общопрактикуващите лекари.
  Писмен отговор на 03/06/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовите задължения на общ. Велинград.
  Писмен отговор на 11/03/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно декларирани корпоративни данъци по браншове.
  Писмен отговор на 11/03/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  01/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-253
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС