Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ
  ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ
  • Дата на раждане : 06/08/1963 Пазарджик, България
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.dimitrov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по отбрана
  зам.-председател 28/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  11/03/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прилагане на изискванията на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  Писмен отговор на 11/03/2016.
  13/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно общия брой на пенсионираните служители на МВР, продължаващи да работят по трудово или служебно правоотношение по Закона за държавния служител, Закона за МВР и Кодекса на труда, които към момента на отправяне на настоящия въпрос получават едновременно пенсия и трудово възнаграждение - заплата.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС