Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
  ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
  • Дата на раждане : 24/10/1965 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: valeri.jablyanov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по външна политика
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Естония
  председател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Георги Близнашки, служебен министър-председател относно визия 2020: България в НАТО и европейската отбрана, обсъждана от Министерския съвет.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  27/03/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно условията на изучаване на майчин език от българското малцинство в Украйна.
  Отговорено в зала на 27/03/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на училищата в България, които разполагат с физкултурен салон.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на училищата в България, които разполагат със столова и условия за предоставяне на топла храна за учениците.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на общообразователните училища в България с по-малко от 500/400/300/200/100/ученика.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  22/05/2015
  Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката за стимулиране на научните изследвания в страната и подкрепата на младите учени за реализиране на техническите научни проекти.
  Отговорено в зала на 22/05/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно процедура за преобразуване от държавни в общински на четири професионални гимназии в гр. Пловдив.
  Отговорено в зала на 22/05/2015.
  22/01/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно официална позиция на българското правителство.
  Писмен отговор на 22/01/2016.
  22/01/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно изразена позиция на заседанието на Съвета на министрите на външните работи в Брюксел - ноември 2015 г..
  Писмен отговор на 22/01/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно политиката при изготвяне на учебните програми по история и литература за средното образование.
  Отговорено в зала на 12/02/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно работа по приоритетите на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.
  Отговорено в зала на 11/03/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно опитите за политизиране на българското образование.
  Отговорено в зала на 15/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно стандарт за предучилищно образование.
  Отговорено в зала на 15/04/2016.
  15/07/2016
  Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политиката за финансово обезпечаване на проектите за превъоръжаване и модернизация на Българската армия.
  Отговорено в зала на 15/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно резултатите от националното външно оценяване след VII клас.
  Отговорено в зала на 01/07/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  11/12/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  24/09/2015
  Забележка
  Статус: Наложено
  21/10/2016
  Напомняне
  Статус: Наложено