Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
  ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
  • Дата на раждане : 27/08/1972 Провадия, България
  • Професия: биолог;преподавател;
  • Езици: английски;руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: erdzhan.ebatin@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Тайланд
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  10/07/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно издадено писмо от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна, за съгласуване на Инвестиционно предложение за изграждане на осем - десет етажа хотелска част в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС