Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
  ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
  • Дата на раждане : 29/12/1973 Плевен, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: vladislav.nikolov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по бюджет и финанси
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  10/07/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно изграждане на текстилен завод в България и откриване на 5000 работни места от пакистански инвеститор.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  13/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІІ-3005, Ясен-Търнене-Дисевица-Бъркач-Беглеж.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІ-11, Крушовене-Байкал-Гиген.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІІ-350, Гривица-Згалево-Пордим-Одърне-Каменец-Летница.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІІ-5202, входна магистрала на гр. Белене.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІІ - 3501 от км. 0 до км. 6+200 Гривица - Згалево.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІ-11 от км. 196+144 до км. 213+679 Милковица-Долни Вит-Сомовит-Черквица.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІІ-303 от км. 11+480 до км. 19+260 гр. Левски - с. Градище.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІ - 13 от км. 72+243 до км. 82+922, Кнежа - Искър.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  17/02/2015
  Отнемане на думата
  Статус: Наложено