Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
  ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
  • Дата на раждане : 03/06/1955 с. Ружинци, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: vladimir.toshev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по отбрана
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  16/01/2015
  Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Решение на Министерски съвет за закриване на митница Видин.
  Писмен отговор на 16/01/2015.
  23/01/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно възможно налагане на мониторингов механизъм върху България от страна на НАТО.
  Писмен отговор на 23/01/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно снабдяването на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин с медикаменти през 2014 г..
  Отговорено в зала на 15/05/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно финансовите задължения на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин към 01.01.2015 г..
  Отговорено в зала на 15/05/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно перспективите за инвазивната кардиология във Видин.
  Отговорено в зала на 15/05/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно работните заплати на персонала в Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" АД, Видин.
  Отговорено в зала на 15/05/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно борда на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" АД, Видин.
  Отговорено в зала на 15/05/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно закупуване на автомобил с висока проходимост от ръководството на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" АД, Видин.
  Отговорено в зала на 15/05/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно ръководството на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" АД, гр. Видин.
  Отговорено в зала на 15/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно неприключила преписка с Министерство на отбраната с едногодишна давност.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС