Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ
  МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ
  • Дата на раждане : 26/09/1959 Перущица, България
  • Професия: преподавател;инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 38 НС;
  • E-mail: metodi.andreev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  30/01/2015
  Питане към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно информация, че към настоящия момент служба "Военна информация" не е предала в Комисията по досиетата повече от 33 000 архивни единици.
  Отговорено в зала на 30/01/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно оказване на граждански контрол върху служба "Военна информация".
  Отговорено в зала на 06/03/2015.
  17/02/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно установени незаконосъобразни действия и заповеди на изпълнителния директор на Българската академия по безопасност на храните, проф. Пламен Моллов.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  12/12/2014
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно сигнал на избиратели, станали жертва на измамна схема от ТА " Гъливер Травел " ЕООД.
  Писмен отговор на 12/12/2014.
  16/01/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно сигнал на избиратели от гр. Карлово за цената на питейната вода.
  Писмен отговор на 16/01/2015.
  23/01/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно сигнал на избиратели за корупционни практики в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)- гр. Пловдив.
  Писмен отговор на 23/01/2015.
  16/01/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно неравнопоставено оценяване на щети, нанесени от болестта "син език" на автохтонни породи от района на гр. Карлово в сравнение с това, извършено за района на гр. Габрово и гр. Стара Загора.
  Писмен отговор на 16/01/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно извършена кадрова промяна на директора на "Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс" ЕАД, филиал гр. Баня, общ. Карлово.
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно оказване на граждански контрол върху служба " Военна информация".
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно осигуряване на финансиране за проект "Музей на открито "Малтепе" с информационен център, алейна мрежа, зона за открито експониране на структури от могилата, покриваща площ за посетители и паркинг", в землището на с. Маноле, общ. "Марица", обл. Пловдив.
  Писмен отговор на 20/03/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно присъствието на депутатите от Държавната Дума на Русия Анатолий Карпов и Роман Худяков на митинг-шествието на ПП АТАКА, организирано по случай Националния празник Трети март.
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно установени нарушения в дейността на кмета на общ. Първомай .
  Отговорено в зала на 27/03/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно провеждана от директора на Сатиричен театър "Алеко Константинов" политика за спиране на български пиеси и замяната им с чужди пиеси по негови постановки.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно извършване на проверка в служби "Военна информация" и "Военна полиция", дали сред ръководството им има лица с образувани досъдебни производства, с висящи дела или с постановени присъди.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно процедура по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя", прилагана от Изпълнителната агенция по лозята и виното, даваща индикации за корупция в особено големи размери.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно ваксинацията срещу заболяването по преживните животни "син език".
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно нерешени проблеми в Изпълнителната агенция "Борба с градушките".
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно освобождаването на д-р Дечо Дечев от поста изпълнителен директор на Университетска болница "Св. Иван Рилски".
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изследване на безстопанствени кучета за болестта бруцелоза.
  Писмен отговор на 29/05/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно регистрация на лица с руски имена на фалшиви постоянни адреси.
  Писмен отговор на 26/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно регистрация на лица с руски имена на фалшиви постоянни адреси.
  Писмен отговор на 29/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно действията на Министерството на външните работи за защита на националния интерес, във връзка с гръцкия данък върху сделки с България.
  Писмен отговор на 29/05/2015.
  05/06/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно осчетоводяване на суми по цесии с уведомление към КТБ след 06.11.2014 г.
  Писмен отговор на 05/06/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ползване на полицейски стикер върху личен автомобил на кмета на общ. Кричим, Атанас Калчев.
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно поискана проверка по сигнал на г-н В. Л. за действията на А. В. - полицай от поделението за охрана на масови мероприятия.
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно адресна регистрация на лица на адрес, на който никога не са живели.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно противоречие между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и областния управител на Благоевград, във връзка с транспортната схема, което засяга интересите на жителите на общини от Югозападна България.
  Писмен отговор на 24/07/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно класацията на ВУЗ за финансиране по Оперативна програма "Региони и растеж" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Приоритетна ос 2.
  Писмен отговор на 04/09/2015.
  25/09/2015
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно разрешаване на сериозен проблем, касаещ Сдружение "Българска асоциация на сомелиерите" /БАС/.
  Писмен отговор на 25/09/2015.
  06/11/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно екологично замърсяване от депото за твърди битови отпадъци в гр. Карлово и проблеми, свързани с експлоатацията му.
  Писмен отговор на 06/11/2015.
  06/11/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно избор на съвет на директори от Общото събрание на "ВМЗ" АД гр. Сопот, състоял се на 15.09.2015 г..
  Писмен отговор на 06/11/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно изпращане на нотификация до ЕК за монтиране на измервателни уреди на производителите на алкохол и цигари.
  Отговорено в зала на 04/12/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно собственост на данъчните складове по видове горива и капацитети за 2014 г..
  Писмен отговор на 04/12/2015.
  15/01/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно сгради на Министерството на външните работи в Берлин и Прага.
  Писмен отговор на 15/01/2016.
  15/01/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно действия на Министерство на икономиката, в качеството му на принципал на българската част от българо-руското смесено предприятие "Автоелектроника" гр. Пловдив, относно изпълнение на Решение № 4, към т. 13 от дневния ред на заседанието на Министерския съвет на Република България - протокол № 22/8 юни 2011 г. и критерии за избор при назначаване на българската квота от съвета на директорите, в т.ч. и предложение за нов генерален директор на предприятието, като елементи за развитието на двустранните бизнес отношения между България и Русия.
  Писмен отговор на 15/01/2016.
  22/01/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно сигнал за тежки злоупотреби и присвояване на обществени средства в санаториума на МВР в гр. Хисаря.
  Писмен отговор на 22/01/2016.
  26/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно неспазване на разпоредбите на чл. 153, ал. 3, т. 1 от Закона за Министерство на вътрешните работи в РУ на МВР - гр. Стамболийски, обл. Пловдивска.
  Писмен отговор на 26/02/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно издигане на кандидатура на г-жа Ирина Георгиева Бокова за кандидат на Република България за поста Генерален секретар на Организацията на обединените нации.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно дружеството, с което на основание Закон за банковата несъстоятелност е сключен договорът за разследване източването на "КТБ" АД.
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно данъчна проверка, последваща ревизия на "КТБ" АД и установените резултати.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно присъединяване на Република България към инициативата на Естония от 22 август 2015г. за създаване на специализиран международен съд за престъпленията на комунизма.
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  08/04/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно състава на сформирания в министерството на външните работи екип за координация по кандидатурата на Република България за поста Генерален секретар на ООН.
  Писмен отговор на 08/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно започналите акции на МВР за привеждане в известност на определени рискови групи, ползващи охранителни кортежи при движение по пътищата.
  Отговорено в зала на 15/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно резултатите от 18 проверки и 3 ревизии, извършени на КТБ АД 2010 - 2015 г.
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно продължаващо неизпълнение на разпоредбите на чл. 153, ал. (3) от Закона за МВР в РПУ Стамболийски, област Пловдивска.
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно необяснимото забавяне на стартиране на процедурите по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за периода 2014г. - 2020 г.
  Отговорено в зала на 20/05/2016.
  22/04/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно наемането на кантори в чужбина, които да събират просрочените задължения и имущество на "КТБ" в чужбина.
  Писмен отговор на 22/04/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предмет на Договора за международната разследваща компания за КТБ АД, международния й опит, наличието на клаузи за неустойки и сроковете за изпълнение.
  Отговорено в зала на 03/06/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно процедурата по обявен от министъра на културата конкурс за директор на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".
  Отговорено в зала на 13/05/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно присъствието на Цветан Василев сред Съвета на настоятелите на УНСС.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предоставяне на Доклада за международното разследване за КТБ АД (н) в оригинал на английски език и неточности при превода.
  Писмен отговор на 20/05/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно регресна отговорност за врези по Договора за международното разследване за КТБ АД към трети лица, платими от масата на несъстоятелността.
  Писмен отговор на 20/05/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно автентичност на публикувания от синдиците на КТБ АД (н) превод на доклада на Аликспартнърс Сървисиз UK LLP.
  Писмен отговор на 27/05/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на активите /масата на несъстоятелността/ на КТБ АД (н) към 31.12.2014г., 31.12.2015г. и към 30.04.2016 г.
  Писмен отговор на 03/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно липсата на хармонизация на българското законодателство с разпоредбите на директива 92/83/ ЕИО на Съвета на Европа от 19.10.1992 г по отношение на т.н. малки производители на етилов алкохол.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно някои неизяснени въпроси, касаещи възможността Република България да получи информация за наличие на сметки на български граждани и фирми в швейцарски банки.
  Писмен отговор на 10/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно концесия на "Персенк Инвест" ООД за добив на скални материали от находище "Куртово Конаре", община Стамболийски, обл. Пловдивска.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно статут на къщи - музеи и експозиции, превратно отразяващи исторически събития и ръководни дейци на БКП, от периода на комунизма 09.09.1944 - 10.11.1989 г., обявен за престъпен със закон.
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно постъпили сигнали за съмнителни практики при управлението на "Напоителни системи" ЕАД в следните направления: - процедури за обществени поръчки чрез договаряне без обявление за периода 01.01.2015 г. - 14.04.2016 г.; - изпълнение на Инструкция за провеждане на поливния сезон през 2016 г. на министъра на земеделието и храните.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно проблеми с кандидатстването по мярка 10.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 в направление "Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение" за кампания 2014/2015 и кампания 2015 - 2016 г.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно относно критериите за провеждане на нови конкурси за директори на общински училища.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно обидната за националното ни самочувствие и застрашаваща националната ни сигурност и суверенитет, статия на руския социолог Сергей Баранов в сайта "Политнавигатор" от 18 май т.г., озаглавена "Возвращение России на Балканы через Новороссию и Молдавию".
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно сигнали за злоупотреба със служебно положение в някои териториални митнически управления по отношение контрола на специализираните малки обекти за дестилация.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно някои негативни тенденции при прилагане на държавната политика за компетентно управление на предприятията в системата на "Напоителни системи" ЕАД.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно продължаващо неизпълнение на разпорежданията на Закона за МВР в Областна дирекция на МВР Пловдив, и по-точно на чл. 203, ал. 1, т. 3.
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно присъединяване на Република България към инициативата на Естония от 22 август 2015 г. за създаване на специализиран международен съд за престъпленията на комунизма.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно продължаващо несъобразяване на българското законодателство с разпоредбата на т. 4 от чл. 22 от раздел V "Етилов алкохол" на Директива 92/83/ЕИО на Съвета.
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно някои въпроси, касаещи дейността на т.н. лични асистенти на хора с трайна инвалидност.
  Писмен отговор на 08/07/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно възможности за социално подпомагане на семейства в тежко социално положение.
  Писмен отговор на 08/07/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно извършване на неотложни ремонтни работи по дигата на р. Потока в землището на с. Радиново, общ. "Марица", обл. Пловдивска.
  Писмен отговор на 08/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за гарантиране обществения ред и защита на населението по време на престоя на т.нар. "рокери Нощни вълци".
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно някои неизяснени въпроси, свързани с предаването на архива на служба "Военна информация" на Комисията по досиетата.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно назначения на членове на Политическия кабинет към министър - председателя в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изучаване на тоталитарните режими на ХХ в. в учебниците по история.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно необходимост от персонална промяна на представителя на държавата в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно оценка за дейността на министри от тройната коалиция, заемащи ръководни държавни длъжности в системата на Министерство на енергетиката, в чиито мандати са се развили неблагоприятни за държавата тенденции.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно прехвърляне на държавния дял от "Международен панаир Пловдив" АД.
  Отговорено в зала на 28/10/2016.
  09/09/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно намерение за финансиране на ремонта на монумента на връх Бузлуджа с бюджетни и/или европейски средства.
  Отговорено в зала на 09/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за недопускане на задръствания на граничните пунктове с Гърция и магистралите към българското Черноморие в навечерието на четирите почивни дни по повод Деня на Независимостта.
  Писмен отговор на 16/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно наличие на статут на културна ценност на т.нар. "Царски конюшни", предмет на скандална разпоредителна сделка на абсурдно ниска цена и липса на гаранции за опазването им.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно необходимост от проверка на "Експозиционна зала и родна къща на Тодор Живков", част от Исторически музей - гр. Правец дали недопустимo разпространява политическа идеология.
  Отговорено в зала на 21/10/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно поставяне на паметна плоча или друг мемориален знак на моста "Ватерло" в Лондон, на лобното място на писателя Георги Марков.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно изискване на обяснения за публикувана фалшива снимка от 9.09 т.г. в официалната страница на Руското посолство в България.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно нарушения при приватизацията на Дипломатическия клуб "Бояна".
  Отговорено в зала на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 21/10/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно отношението на Република България към изборите за Държавна дума на Федералното събрание на Руската федерация, проведени на 18.09.2016 г. на територията на Автономна република Крим и гр. Севастопол.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно гарантиране защитата на обществения интерес чрез изясняване на факти и обстоятелства за осъдителното Арбитражното решение за АЕЦ "Белене".
  Писмен отговор на 21/10/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно обидното за националното ни самочувствие и застрашаващо националната ни сигурност и суверенитет изказване на руския депутат Пьотр Толстой.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  21/10/2016
  Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството.
  Отговорено в зала на 21/10/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно предприятия, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 ня ЗПСК, обособени части от които са продадени в периода 2003 - 15.09.2016 г.
  Писмен отговор на 28/10/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно необяснимо забавяне при вземане на решение за установено тежко нарушение на служебната дисциплина, съгласно чл. 203, ал. 1, т. 4, предложение първо от ЗМВР, извършено от служители на РПУ - гр. Стамболийски, обл. Пловдивска.
  Писмен отговор на 21/10/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно многобройни сигнали от граждани - жертва на зачестилите нагли кражби на селскостопанска продукция и инвентар.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно информация относно спазването на закона за произхода на средствата за придобиване на Дипломатическия клуб "Бояна".
  Писмен отговор на 28/10/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно информация относно спазването на закона за произхода на средствата за придобиване на Дипломатическия клуб "Бояна".
  Писмен отговор на 28/10/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно спазване на законовите разпоредби при освобождаване от длъжност на лица от Специалната куриерска служба през 1999 г.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно установени нарушения във ВВС от извършена проверка на инспектората и провинили се лица.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно местонахождението и възможността да се получи достъп до доклада на "Аликс Партнърс" за аферата "Корпоративна търговска банка" във варианта му на английски език.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно подписано в нарушение на действащото законодателство допълнително споразумение с цивилен служител във ВВС, отговорно длъжностно лице и последици.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно рефинансиране от "Българската банка за развитие" АД на големи фирми и инвестиционни проекти в тежко финансово състояние.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  02/12/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно размера на заплатите и премиите, които са получавали тримата бивши министри от кабинета на Сергей Станишев.
  Писмен отговор на 02/12/2016.
  16/12/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно възлагане и извършване на проверка от министъра на вътрешните работи, в качеството му на работодател относно истинността на диагнозите за временна нетрудоспособност на служители на МВР, наказани за извършено от тях тежко нарушение на служебната дисциплина.
  Писмен отговор на 16/12/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финализиране на инвестиционната програма в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и ефекта върху цените на пазара на горивата.
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  13/01/2017
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11-12.2015 - 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г..
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  20/01/2017
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м.11 - 12.2015 - 2016г..
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м.11 - 12.2015 - 2016г..
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  20/01/2017
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на .
  13/01/2017
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на .
  20/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно Извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  20/01/2017
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати (отг. в Секретно деловодство).
  Писмен отговор на .
  13/01/2017
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на .
  20/01/2017
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  20/01/2017
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно изграждане на паметник на Св.княз Борис І - Покръстител, в столицата.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  20/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно екологично замърсяване на населени места от община "Марица" и икономическа зона "Тракия", причинено от използване на руда за настилане на улици и индустриални площадки.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  20/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно екологично замърсяване на населени места от община "Марица" и икономическа зона "Тракия", причинено от използване на руда за настилане на улици и индустриални площадки.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  20/01/2017
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно проверка по позиция на БНР относно евентуална злоупотреба с монополно положение при колективно управление на авторски права и последвала невъзможност в национален ефир да звучи съвременна българска музика.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  20/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проверка за вероятно осъществяван незаконен добив на инертни материали по поречието на р. Марица, общ. Садово, Пловдивско.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно най-големите корпоративни данъкоплатци за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
  Писмен отговор на .
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно дружества в сектора "Търговия с петрол и петролни продукти" с най-големи приходи, печалбата им и платените от тях данъци за последните 5 години.
  Писмен отговор на .
  Предложения към законопроекти за второ четене
  19/11/2015
  30/03/2016
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  11/02/2016
  Р Е Ш Е Н И Е № 1/ 04.02.2016г. Относно: Установяване нарушение по раздел ІІ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по Сигнал № ККИПЕ-553-22/190 от 25.11.2015г. и № ККИПЕ -553-22/190 от 15.01.2016г. от главния прокурор срещу г-н Методи Борисов Андреев, народен представител в 43-то Народно събрание. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към 43-то Народното събрание, на основание чл. 148, ал. 1 от раздел ІІ „Етични норми за поведение“ на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 8, т. 3 от Правилата на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика по прилагането на Етичните норми за поведение на народните представители, съгласно раздел ІІ от ПОДНС Р Е Ш И: Установява нарушение на чл. 138, 139 и 141, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от г-н Методи Борисов Андреев, народен представител в 43-то Народно събрание . Настоящото решение подлежи на публикуване в Публичния регистър на Народното събрание на основание чл. 148, ал. 1 от ПОДНС. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
  Статус: потвърден
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  23/09/2015
  Напомняне
  Статус: Наложено
  23/09/2015
  Отнемане на думата
  Статус: Наложено