Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
  СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
  • Дата на раждане : 12/11/1962 Ямбол, България
  • Професия: консултант;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: sultanka.petrova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Йордания
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/02/2015
  Питане към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно погазване на основни принципи в правото и права на граждани от български магистрати.
  Писмен отговор на 06/02/2015.
  06/02/2015
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно отношението на държавата към онкоболните пациенти в терминален стадий.
  Писмен отговор на 06/02/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно качеството и ефективността на социалната работа, в зависимост от критериите за кадрови подбор на социалните работници.
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно ползите и вредите от задължителните ваксини за деца.
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно състоянието на общинските болници у нас.
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно изпълнението на препоръките на Комитета по правата на детето към ООН и насоките на Комитета на министрите на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на детето.
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно липсата на планове за преодоляване и предотвратяване на проявленията на лекарска небрежност, немарливост или професионален дефицит.
  Писмен отговор на 20/03/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно необходимост от актуализация на Националната стратегия по наркотиците.
  Писмен отговор на 20/03/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно въвеждането на задължение за болниците да закупят OSR-четци за личните данни на пациентите.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно указание на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане с № 9103-10/29.01.2015 г.
  Отговорено в зала на 08/05/2015.
  02/10/2015
  Питане към Даниел Митов, Министър на външните работи относно политиката на МВнР по отношения свързани с улесняване на процедурите по издаване на български акт за раждане и документ за самоличност на децата, родени в чужбина.
  Писмен отговор на 02/10/2015.
  25/09/2015
  Питане към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно съответствието на професионалните и образователно-квалификационни изисквания за заемане на длъжности в областта на социалната сфера, заложени в Класификатора на длъжностите в администрацията, със спецификата на възложената дейност.
  Писмен отговор на 25/09/2015.
  20/11/2015
  Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на нормативната уредба за изграждане и поддържане на достъпна архитектурна среда за лица с увреждания, както и за контрола върху това.
  Писмен отговор на 20/11/2015.
  29/01/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно дефицит в организацията на финансирането в сферата на Министерството на културата, породил поредица от промени в работата на държавните културни институции.
  Писмен отговор на 29/01/2016.
  20/11/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно дискриминационен подход в работата на социални работници по случаи на деца в риск.
  Писмен отговор на 20/11/2015.
  20/11/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно необходимостта от оценка на индивидуалните потребности на лице с увреждане, настанено в Център за настаняване от семеен тип, гр. Гоце Делчев и съобразно това - индивидуален подход, гарантиращ правата и най-добрия интерес на лицето.
  Писмен отговор на 20/11/2015.
  11/12/2015
  Питане към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно необходимост от определяне на пределна възраст на приемните родители, съобразно възрастта на настанените при тях деца и с оглед защитата на най-добрия интерес на децата.
  Писмен отговор на 11/12/2015.
  11/12/2015
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно необходимостта от промяна на формата и съдържанието на Експертните решения на ЛКК и ТЕЛК.
  Писмен отговор на 11/12/2015.
  03/06/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно дейността на Центъра за асистирана репродукция от началото на 2016 г.
  Писмен отговор на 03/06/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно разминаването в текстовете за изискванията на ЗУТ и Наредба №3 на МЗ, свързани с местата в общински детски градини.
  Писмен отговор на 03/06/2016.
  03/06/2016
  Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно преобладаващата недостъпност на градската, жизнена и инфраструктурна среда в урбанизираните територии в България за хора с увреждания и бездействието на контролните органи да осъществят функциите си за предотвратяване на недостъпността и преодоляване на съществуващите архитектурни бариери.
  Писмен отговор на 03/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно финансиране на ендоваскуларни мозъчни операции.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно прекратяване на разрешението за употреба на лекарствения продукт Dacarbazine на територията на Република България и липсата на разрешен за употреба аналог на българския пазар.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно злоупотреби със служебно положение на ТЕЛК при издаване на експертни решения на лица с трайни и дефинитивни увреждания, в конкретика - необосновано малък срок на ЕР на ТЕЛК, издадено от МБАЛ Благоевград АД.
  Писмен отговор на 16/09/2016.
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно липсата на лекарства, които застрашават живота на бременни жени и неродените им деца.
  Писмен отговор на .
  Предложения към законопроекти за второ четене
  01/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-255
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС