Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
  ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
  • Дата на раждане : 20/10/1991 София, България
  • Професия: политолог;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: gdanielov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 12/11/2014 - 11/03/2015
  43-то Народно събрание
  член 18/03/2015 - 26/01/2017
  Комисия по външна политика
  член 28/11/2014 - 11/03/2015
  Комисия по външна политика
  член 18/03/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  02/10/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно напредък по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".
  Отговорено в зала на 02/10/2015.
  29/01/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно отправена покана от страна на НАТО към Черна гора за започване на процедура по присъединяване на страната към Организацията на Северноатлантическия договор.
  Писмен отговор на 29/01/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на Постановление на Министерски съвет №64 от 25 март 2016г. за условията и реда за утвържданане на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и изпълнение на проект "Студентски стипендии - фаза І".
  Писмен отговор на 03/06/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изграждане на първи етап от Национално хранилище за ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци.
  Отговорено в зала на 09/12/2016.
  20/01/2017
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.).
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  14/12/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  18/05/2016
  Забележка
  Статус: Наложено