Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
  ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
  • Дата на раждане : 21/03/1949 Бургас, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: doncho.baksanov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/02/2015 - 26/01/2017
  Комисия по отбрана
  член 04/03/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС