Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
  ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
  • Дата на раждане : 31/07/1956 с. Иваново, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: venka.stoyanova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 11/11/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  20/01/2017
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.).
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС