Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ
  БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ
  • Дата на раждане : 07/07/1954 Велико Търново, България
  • Научна степен/академична длъжност: доктор по психология;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.15%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  39-то Народно Събрание
  член 05/07/2001 - 17/06/2005
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС