Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
  ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
  • Дата на раждане : 12/08/1960 Пловдив, България
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 42.74%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: vl.donchev@lawyer.com
  Парламентарна дейност
  39-то Народно Събрание
  член 05/07/2001 - 17/06/2005
  Kомисия по правни въпроси
  член 20/07/2001 - 14/03/2002
  Kомисия по правни въпроси
  член 11/12/2003 - 17/06/2005
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС