Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ПЕТЯ ВЕЛКОВА БОЖИКОВА
  ПЕТЯ ВЕЛКОВА БОЖИКОВА
  • Дата на раждане : 10/02/1958 Раднево, България
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 42.74%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  39-то Народно Събрание
  член 05/07/2001 - 17/06/2005
  Комисия по културата
  член 14/03/2002 - 24/03/2004
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС