Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
  ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
  • Дата на раждане : 22/02/1971 Смолян, България
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 42.74%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: gegovap@yahoo.com
  Парламентарна дейност
  39-то Народно Събрание
  член 05/07/2001 - 15/01/2003
  Kомисия по правни въпроси
  член 20/07/2001 - 15/01/2003
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС