Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ХЮСЕИН НИЯЗИ ЧАУШ
  ХЮСЕИН НИЯЗИ ЧАУШ
  • Дата на раждане : 29/11/1963 с. Брадвари, България
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС (ДПС – Либерален съюз – Евророма) 7.45%;
  • Изборен район: 20-СИЛИСТРА;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  39-то Народно Събрание
  член 05/07/2001 - 14/04/2005
  Kомисия по бюджет и финанси
  член 20/07/2001 - 14/04/2005
  Комисия по културата
  зам.-председател 20/07/2001 - 14/04/2005
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС