Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  МИМА ПЕТРОВА НЕНКОВА
  МИМА ПЕТРОВА НЕНКОВА
  • Дата на раждане : 18/05/1965 Ямбол, България
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 42.74%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  39-то Народно Събрание
  член 08/01/2003 - 17/06/2005
  Независими
  член 04/03/2004 - 10/02/2005
  Комисия по културата
  член 29/07/2004 - 17/06/2005
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС