Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДЖЕВАТ ЯШАР МЕХМЕД
  ДЖЕВАТ ЯШАР МЕХМЕД
  • Дата на раждане : 05/03/1965 с. Паисиево, България
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС (ДПС – Либерален съюз – Евророма) 7.45%;
  • Изборен район: 20-СИЛИСТРА;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  39-то Народно Събрание
  член 27/04/2005 - 17/06/2005
  Kомисия по бюджет и финанси
  член 28/04/2005 - 17/06/2005
  Комисия по културата
  член 28/04/2005 - 17/06/2005
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС