Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  СТАНКА ПАНАЙОТОВА МАРИНЧЕВА
  СТАНКА ПАНАЙОТОВА МАРИНЧЕВА
  • Дата на раждане : 26/03/1941 Бургас, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 33.98%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  40-то Народно събрание
  член 24/07/2007 - 25/06/2009
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС