Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ
  АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ
  • Дата на раждане : 10/09/1965 Волгоград, Русия
  • Професия: друга;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 21.83%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: a_batashoff@yahoo.com
  Парламентарна дейност
  40-то Народно събрание
  член 17/10/2007 - 25/06/2009
  Комисия по културата
  член 13/03/2008 - 25/06/2009
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС